Volná místa

Nabízíme:

Německo, Finsko, Peru, USA Texas

Volná místa na zakázkách v Německu, Finsku, Peru, USA
Vyplňte formulář níže, přijdou Vám podrobné informace a pozvánka na pohovor.
Pozice: Montér regálových systémů
Český kolektiv
e-mail: jirout@stormont.cz

POŽADujeme:

  • manuální zručnost
  • nováčky zaučíme
  • schopnost fungovat v kolektivu
  • ochotu být v zahraničí

Nabízíme:

  • výdělek 60.000,- /měs. a více
  • ubytování hradí STORMONT
  • dopravu zajištuje naše společnost
  • možnost profesního růstu 
  • zajímavé projekty
  • stabilní kolektiv Nefunguje Vám formulář? Zašlete životopis na e-mail: jirout@stormont.cz

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti STORMONT s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost STORMONT s.r.o., IČ: 252 61 801, se sídlem Pardubice, 5. května 441, PSČ 530 03, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.